Tiskoviny - další

Graficky zpracujeme a vytiskneme veškeré tiskoviny, ketré jsou dnes pro prezentaci firmy potřeba. Ofsetovým či malonákladovým tiskem již od několika kusů.

OSOBNÍ tiskoviny (oznamují různé osobní změny a informace, většinou tištěny v malém množství – vizitka, svatební oznámení, poděkování za blahopřání, novoročenka, promoční oznámení a poděkování, osobní dopisní papír a obálka, úmrtní oznámení a poděkování za projevenou soustrast)

- SPOLEČENSKÉ tiskoviny (informují širokou veřejnost o různých věcech – pozvánka, program, výstavní katalog, diplom, čestné uznání, slavnostní listy, vysvědčení, osvědčení, jídelní a nápojové lístky, hotelové a restaurační tiskoviny)

- HOSPODÁŘSKO-ADMINISTRATIVNÍ tiskoviny (formuláře v obchodním styku, pro korespondenci a administrativní potřebu – hlavičkový papír, dopisní papír, dopisní obálka, objednávka, faktura, dodací a přijímací list, různé formuláře)

- PROPAGAČNÍ tiskoviny(propagují výrobky, služby a upozorňují na ně; tisknou se ve velkých nákladech – reklama, inzerát, leták, plakát, billboard, transparent, prospekt, průmyslový katalog, propagační brožura, kalendář)

letáky
brožury
katalogy
prospekty
kalendáře
hlavičkové papíry
vizitky
plakáty
jídelní lístky
desky s chlopní
PF
pohlednice
skládačky
oznámení

 a další dle přání zákazníka.

ZDE si můžete prohlédnout některé realizované práce.
disco Ďábelská huť - LIBEREC
KJUS - uncompromising skiwear. Zastoupení pro ČR a SR.
Ubytování v Jizerských horách - Bedřichov
© 2008 2IMAGE