Letáky, brožury, firemní tiskoviny ... - 2image reklamy Liberec

  • Home
  • Letáky, brožury, firemní tiskoviny …
Naše služby

Letáky, brožury, desky, firemní tiskoviny ....

Graficky zpracujeme a vytiskneme veškeré tiskoviny, které jsou dnes pro prezentaci firmy potřeba. Ofsetovým či malonákladovým tiskem již od několika kusů.

OSOBNÍ

oznamují různé osobní změny a informace, většinou tištěny v malém množství – vizitka, svatební oznámení, poděkování za blahopřání, novoročenka, promoční oznámení a poděkování, osobní dopisní papír a obálka, úmrtní oznámení a poděkování za projevenou soustrast

SPOLEČENSKÉ

informují širokou veřejnost o různých věcech – pozvánka, program, výstavní katalog, diplom, čestné uznání, slavnostní listy, vysvědčení, osvědčení, jídelní a nápojové lístky, hotelové a restaurační tiskoviny

HOSPODÁŘSKO-ADMINISTRATIVNÍ

formuláře v obchodním styku, pro korespondenci a administrativní potřebu – hlavičkový papír, dopisní papír, dopisní obálka, objednávka, faktura, dodací a přijímací list, různé formuláře

PROPAGAČNÍ

propagují výrobky, služby a upozorňují na ně; tisknou se ve velkých nákladech – reklama, inzerát, leták, plakát, billboard, transparent, prospekt, průmyslový katalog, propagační brožura, kalendář

letáky, brožury
katalogy, prospekty
kalendáře, hlavičkové papíry
vizitky

plakáty
jídelní lístky, desky s chlopní
PF, pohlednice
skládačky, oznámení …