Vizitky - 2image reklamy Liberec

Naše služby

Tiskoviny - vizitky

Vizitka: pomocník při prvním dojmu. Marketing není jen zjišťováním informací o trhu, ale také o vytváření nástrojů a postupů, jak na trhu působit. Literatura stejně jako různé odborné, obchodní kurzy zdůrazňují důležitost prvního dojmu pro úspěch obchodního jednání, prodeje. Odborníci uvádějí, že často se partner či zákazník předběžně rozhoduje již v prvních vteřinách navázání kontaktu. Vizitka je jedním z nástrojů, které tento dojem pomáhají vytvářet. Podoba vizitky by tedy měla být v souladu s firemní image a zásadami corporate identity. Podle objemu tisku vizitek je vhodné zvolit digitální nebo ofsetový tisk vizitek. Naším standardem je ofset tisk na 300g papír + matná laminace.